Ο Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος ασχολείται με τον οργανισμό της γυναίκας και το γενετικό της σύστημα από μορφολογική, φυσιολογική αλλά και παθολογική άποψη.
1
Αρμενιακός Αλέξανδρος

Αρμενιακός Αλέξανδρος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 105, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

2
Βιδενμάγερ Αλέξανδρος

Βιδενμάγερ Αλέξανδρος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λεωφόρος Κηφισίας 57-59, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 115 23

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

3
Γαβράς Ιωάννης

Γαβράς Ιωάννης

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λ.Κηφισίας 102, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

4
Γκιζέλης Χρήστος

Γκιζέλης Χρήστος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λογοθετίδη 5, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11524

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

5
Κατσάκος Ιωάννης

Κατσάκος Ιωάννης

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 203, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 154 51

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

6
Κουφομιχαήλ Βασίλειος

Κουφομιχαήλ Βασίλειος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 133, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

7
Κριελέσης Αναστάσιος

Κριελέσης Αναστάσιος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λεωφόρος Κηφισίας 35, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11523

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

8
Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Μιχαήλ

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 90, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11528

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

9
Παπαλάμπρος Παναγιώτης

Παπαλάμπρος Παναγιώτης

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 122, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

10
Παππαγιάννη Βασιλική

Παππαγιάννη Βασιλική

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Aλεξάνδρας 194, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11522

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

11
Αδάμης Θεόδωρος

Αδάμης Θεόδωρος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λάμψα 11, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11524

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

12
Αρκομάνη Βασιλική

Αρκομάνη Βασιλική

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 133, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

13
Αρμενιάκος Αλέξανδρος

Αρμενιάκος Αλέξανδρος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 105-107, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

14
Αρσένης Γεράσιμος

Αρσένης Γεράσιμος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Κηφισίας 60, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

15
Βλάχος Σπυρίδων

Βλάχος Σπυρίδων

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11527

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

16
Γάλλος Γεώργιος

Γάλλος Γεώργιος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Αθήνα
TK 11527

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

17
Γερμανός Σάββας

Γερμανός Σάββας

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Πανόρμου 5, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11523

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

18
Κολέσκας Δημήτριος

Κολέσκας Δημήτριος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Σούτσου Δημητρίου 41, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

19
Κουντάρας Κωνσταντίνος

Κουντάρας Κωνσταντίνος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λεωφ. Κηφισίας 38 (έναντι ξεν."President"), Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

20
Κουτουκός Ιωάννης

Κουτουκός Ιωάννης

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 48, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11528

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

21
Κοχιαδάκης Κωνσταντίνος

Κοχιαδάκης Κωνσταντίνος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βασιλίσσης Σοφίας 124β, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

22
Μπαμπαμέτος Ηλίας

Μπαμπαμέτος Ηλίας

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λασιθίου 8-10, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

23
Μπασαγιάννης Κωνσταντίνος

Μπασαγιάννης Κωνσταντίνος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Ήλιδος 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 115 26

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

24
Πατρίκιος Γεώργιος

Πατρίκιος Γεώργιος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βουρνάζου 31, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

25
Παχυδάκης Αναστάσιος

Παχυδάκης Αναστάσιος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λεωφόρος Κηφισίας 34, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

26
Τάσσης Κωνσταντίνος

Τάσσης Κωνσταντίνος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Κηφισίας 106, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

27
Τρομπούκης Σωτήριος

Τρομπούκης Σωτήριος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Βουρνάζου 10-12, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11521

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

28
Τσιρώνης Βασίλειος

Τσιρώνης Βασίλειος

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος  

Λεωφόρος Κηφισίας 80, Αμπελόκηποι, Αθήνα
TK 11526

Υποστηρίζει την ασφάλιση σας;

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή με μειωμένη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βάση κριτήρια, που είναι κοινωνικώς πρόσφορα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύτερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος. Επίσης ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή στους συναδέλφους του και στους συγγενείς προς τους οποίους αυτοί έχουν νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοιτητές της ιατρικής. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ή ειδικών προσφορών ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού. Αναζήτηστε πληροφορίες στο προφίλ του.

**Σύμφωνα με την σύμβαση που έχουν οι ιδιώτες ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται να δέχονται στο ιδιωτικό τους ιατρείο όλες τις ημέρες της εβδομάδας τους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και να τους εξετάζουν, να συνταγογραφούν και να παραπεμπτικογραφούν εντελώς δωρεάν μέχρι του αριθμού των 200 ασθενών τον μήνα. Ρωτήστε τον ιατρό σας με εμαιλ ή τηλέφωνο εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν). Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 200 του μήνα.

*** O ιατρός παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε αποδεδειγμένα ανασφάλιστους συμπολίτες μας ώστε μέσω του NowDoctor.gr να δέχεται και να εξετάζει αποκλειστικά στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς του αποδεδειγμένα ανασφάλιστους συμπολίτες μας με τη συνδρομή του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.